CREACIÓ

PARTICIPA i bValla AMB NOSALTRES!
A BValls de Lletres volem apropar la literarura al màxim possible de gent donant veus a creadors.
Deixa el teu escrit a Creacions. No està visible la seva lectura fins que bValls no ho autoritzi. El llegirem i farem una selecció per la seva publicació. bValls surt dos cops l'any. Gràcies per la teva participació.
BValls de lletres